Prehistorie op dinsdagmorgen

een T trekt zich voort
door water wolkend zand
een B ruist tussen B’s
het regent

een D snuift aan de lucht
loopt die kant op
stopt
loopt weer terug